more from
Agati
We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.
/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  Purchasable with gift card

    £8 GBP  or more

   

 • CD
  Compact Disc (CD) + Digital Album

  Includes unlimited streaming of Mas via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Sold Out

 • Mas 12" Blue Vinyl LP
  Record/Vinyl + Digital Album

  Includes unlimited streaming of Mas via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Sold Out

 • Mas 12" Vinyl LP
  Record/Vinyl + Digital Album

  Includes unlimited streaming of Mas via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Sold Out

1.
Mae dagrau’r dydd yn dod i lawr yn disgyn at y llawr fel llefen mawr. Diferion twym, diferion gwlyb Mae’n bwrw ‘ma o hyd Mae'n llaith i gyd Ond daw’r heulwen unrhyw funud nawr Ar ôl y glaw Rwy’n syllu mas o’r ffenestri, mae’r olygfa mor ddu       drosom ni. Mae’r dŵr yn llifo dros y byd, lawr pob un stryd, i’n calon ni gyd. Ond daw’r heulwen unrhyw funud nawr Ar ôl y glaw Ar ôl y glaw Rwy’n siwr y daw Ar ôl y glaw Ond daw’r heulwen unrhyw funud nawr Ar ôl y glaw Mi fydd yn gwella maes o law A phwy a ŵyr be ddaw Wedi’r glaw? Ond daw’r heulwen unrhyw funud nawr Ar ôl y glaw Ar ôl y glaw Rwy’n siwr y daw Ar ôl y glaw
2.
Cwcan 04:30
Dechreua yn y dechrau A pharatoi I ni’n cwcan Gwna dy feddwl lan Dewisa be i rhoi I ni’n cwcan Ychwanegu bach o hyn A mymryn bach o’r llall I ni’n cwcan Towli popeth yn y sosban Ai adael am bach I ni’n cwcan Rho‘r cynhwysion gydai gilydd Ai cymysgu nhw lan I ni’n cwcan Tro i’w wneud yn siwr Boi ddim yn stico i’r pan I ni’n cwcan Ar ôl digon o amser Bydd genno ni gawl I ni’n cwcan A bydd digon o ddaioni I wneud ni’n llawn I ni’n cwcan
3.
Dwyn Dŵr 03:38
Corfforaethau mawr Yn drilo lawr i’r llynnoedd dwfn O dan y ddaear A ffynhonnau’r ffermwyr Yn gwagio i’w lefelau isaf Ymchwiliadau y llywodraethau’n Llwyddo dim, i ddeud y lleia Oherwydd hyn, newyn ‘dy’r unig ganlyniad Mae sychder yn bwrw ffermydd Y gwledydd bach mwya bregus Yn achosi’r tlodi i godi A chreu angen truenus Mwy aml na dim mae’r problemau hyn Mor niferus Bod miliynau o bobl yn gorfod ymudo’n anffodus Mae nhw’n damio Cymoedd o hyd Achos syched Dinasoedd y byd Ond mae’r costiau Dynol yn ddrud Boddi’r cymunedau I gyd Mae gormod o arian i’w wneud Ta beth mae pobl yn ddeud Am eu trafferth Ond pob dydd mae hyn yn mynd mlaen Mae’r problemau’n mynd yn fwy plaen - Mae nhw’n anferth Dwyn Dŵr
4.
Golau Glas 02:32
Golau glas Golau glas Golau glas Damia’r Golau glas Fi’n gwneud fy ngorau glas I dorri’r golau mas Hyn sy’n gwneud fi’n waeth Gwyliwch y golau glas! Llosgi’r llygaid Tu fewn a tu fas Mae’n sefyllfa anioddefol Gwyliwch y golau glas! Dyw e ddim yn iach Ond sanai’n hollol gall Byddai’n benu lan yn ddall Gwyliwch y golau glas! Golau glas Golau glas Golau glas Damia’r Golau glas
5.
Bagiau ym mhob llaw Boed hindda neu law; Ni’n gweld e ambell waith Fan hyn neu fan draw Cerdded nôl a mlân Gorffen yn unman Pob un dydd ar daith Ond wastad ar wahan Bob tro ar wahan Casglu papurau Am y cestyll mae’n adeladu i neb Drifftio o ddydd i ddydd Byw mewn byd ei hun Crwydro mewn a mas Y dyn arbennig hyn Cryf fel coeden Ond mae nhw’n chwerthin ar ei ben So fe’n becso dim Dyw e’n poeni neb So fe’n poeni neb Casglu papurau Am y cestyll mae’n adeladu i neb Dringo’r grisiau i’r nef Yn ei cestyll mae’n adeladu i neb
6.
Mae’r haul yn dechre codi Ar ddiwrnod newydd A goleuo’r olygfa Gan bwyll bach Dyma’r oriau mân Yn y bore Dim tagfeydd ar yr hewlydd Mae nhw’n wag Dos neb i’w weld o gwmpas Ie, mae’n dawel nawr Ond bydd y strydoedd hyn yn llenwi Felly gwnewch yn fawr o’r awr Lawr yn y ddinas fawr A’r adar ar y sgwar Yn araf ddeffro Ai galwadau yn cario Ar yr aer Gwelir dyn ar ben ei hun Yn glanhau’r strydoedd - Ei gerbyd bach yn fflachio Fel pryfyn tân Does neb i’w weld o gwmpas Ie, mae’n dawel nawr Ond bydd y strydoedd hyn yn llenwi Felly gwnewch yn fawr o’r awr Lawr yn y ddinas fawr Mae mor dawel a’r bedd Amser sy’n perthyn i neb
7.
Na hi Dyna rywun arall Y diweddaraf un i fynd Dim llawer o syndod fanna Wedi hedfan fel hedyn ar y gwynt Dim byd i’w chadw hi yma Y person gwerthfawr hyn Wedi mynd Rhywle di-gymeriad A chyrraedd fel hedyn ar y gwynt Sdim bai Arni am adael Roedd rhai wedi mynd yn gynt Roedd rhaid iddi ffindio’i bywyd Fel hedyn ar y gwynt Tra mae’r trefydd Yn cynyddu Mae’r pentrefi’n mynd yn brin Y trigolion A’r arferion Yn diflannu fel hadau ar y gwynt Na hi Dyna rhywun arall Y diweddaraf un i fynd Dim llawer o syndod fanna Wedi gadael fel hedyn ar y gwynt
8.
Gad fi mewn i dy galon Ac arhosai yn ffyddlon Gad fi mewn i dy galon Byddai’n gadael ti i fewn Pan rwy’n barod Dyweda pan wyt ti’n barod Byddai wastad yn fodlon Dyweda pan wyt ti’n barod Os bydd rhywbeth da fi i ddweud Rhoia i wybod Wir, fi ishe gwybod Ond rwy’n hapus i aros Wir, fi ishe gwybod Sanai’n gallu addo dim Ond sai'n gwrthod Dim ond ti dw i ishe Neb arall yn unlle Ti yw’r un dw i ishe
9.
Cynara 03:50
Clywais i nhw gynta Yn canu’r Afro Sambas Syrthais i mewn cariad Da’r merched o Bahia Cylene Cybele Cyva a Cynara Sonia Dorinha Cyva a Cynara Pedwarawd mor fedrus A’i harmoniau melys Cantorion hudolus A’i synau gogoneddus Sonia Corina Cyva a Cynara Ei chwiorydd a hi Quarteto em Cy Cynara
10.
11.
Dwfn 02:53
Trwy’r amser Mae’r tymheredd yn codi Ac mae’r capiau iâ’n Dal i doddi Ond bydd neb yn sylweddoli Tan bo nhw bron â boddi Os bydd y moroedd Yn dal i godi Ni fydd llawer ar ôl Yn bodoli Dim targedau ar ôl i’w torri Dim dyfodol, dim yfory

about

VINYL STILL AVAILABLE HERE:
bananaandlouierecords.bandcamp.com/album/mas

Never one to sit still, Carwyn Ellis is continuing his voyage into Latin Americana with the release of his second album with Rio 18, ‘Mas’.

Like it’s predecessor, the acclaimed ‘Joia!’, this album is a collection of songs sung in Welsh combined with distinct pop and South American flavours drawn from Bossa Nova, Cumbia, Samba and Tropicalismo styles, recorded in Rio de Janeiro, Caernarfon and London.

Mas feels strangely right for our times: an album whose title means several things, as befits its global outlook. Mas means “out” in Welsh, “more” in Spanish, and “but” in Portuguese: these meanings filling that single syllable with promise, potential, but also the subtle edge of a warning. It’s a mood that fits the more political tenor of Rio 18’s second turn around the world, as Carwyn and his friends explore some substantial subjects: the drowning of villages, climate change, migration and the rise of megacities. They do so not in sober, serious settings, but beautiful, uplifting songs. Other tracks also celebrate the vivid pleasures of love, nature and our essential humanity. 

Mas is a record of beautiful songs that says, wait, listen, delight, come together, then act. We owe it to ourselves, to each other, to our beautiful world.

credits

released February 26, 2021

Carwyn Ellis - vocals, guitars, bass, keyboards

with Rio 18:

Kassin - bass, guitar, synthesizer, percussion
Shawn Lee - drums, percussion, guitars, bass, keyboards
André Siqueira - percussion
Manoel Cordeiro - guitars
Domenico Lancellotti - drums
Elan Rhys - vocals
Marged Rhys - vocals
Nina Miranda - vocals
Maïa Barouh - flute
Maxi Padin - charango, ronroco, cuatro venezolano, percussion
Dominic Glover - trumpet
Paulo Braga - percussion

Produced by Kassin, except tracks 1 & 9 produced by Shawn Lee
Additional production by Aled Wyn Hughes
Engineered by Mauro Araujo and Felipe Arêas in Rio, Aled Wyn Hughes in Llandwrog and Paul Elliott and Pierre Duplan in London
Mixed by Shawn Lee and Pierre Duplan
Mastered by Andrea de Bernardi
Recorded at Audio Rebel in Rio de Janeiro, Stiwdio Sain in Llandwrog and The Shop Studio in London
All songs by Carwyn Ellis, except Track 1 by Carwyn Ellis & Marged Rhys and Track 9 by Carwyn Ellis & Shawn Lee

Art & design by Diego Medina
Photography by Fernando Neumayer
Logos by Cargo Maxima

license

all rights reserved

tags

about

Carwyn Ellis & Rio 18 Wales, UK

contact / help

Contact Carwyn Ellis & Rio 18

Streaming and
Download help

Report this album or account

If you like Carwyn Ellis & Rio 18, you may also like: