/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  Purchasable with gift card

    £8 GBP  or more

   

 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  Includes unlimited streaming of Joia! via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 5 days

    £10 GBP or more 

   

 • JOIA! Vinyl LP !!SOLD OUT!!
  Record/Vinyl + Digital Album

  Includes unlimited streaming of Joia! via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Sold Out

1.
04:29
2.
3.
03:28
4.
03:37
5.
04:15
6.
03:42
7.
8.
03:59
9.
04:14
10.

about

Carwyn has spent much of the last two years touring the world as a sideman with the Pretenders, and it was Chrissie Hynde herself who noticed how many records he was buying while on tour in South America in early 2018 and suggested he make a Latin-flavoured Welsh language album.

“I've been a big fan of Brazilian music for many years now, having been introduced to the music of Joao Gilberto initially, and then via him to Baden Powell, Vinicius de Moraes, Quarteto Em Cy (my favourite vocal group) and eventually a multitude of other wonderful artists from the Bossa Nova and MPB era through the Tropicalia, Samba Soul and funk styles to the anything-goes hotbed of influences that is current Brazilian alternative music,” explained Carwyn. “The tour with the Pretenders was my first time on the continent and it had a huge impact on me.”

She then introduced him to Kassin, the legendary Brazilian producer and multi-instrumentalist. The two hit it off immediately when they met in London in the Summer of 2018, and Kassin suggested that Ellis travel to Rio to work together on an album, along with some of Rio's finest musicians. This they did, and Ellis took the resultant recordings back to Wales to add some further Welsh magic to them.

“Last October, Kassin called to tell me he had a week free in November and would I like to come to Rio to record. Yes, I said - of course! So, we had the dates. Now I just had to write something,” explained Carwyn about the start of the process of working with Kassin.

“So I rocked up in Rio last November with a batch of fresh songs, all in Welsh, and began recording with Kassin at his Audio Rebel studio. He'd assembled a team of phenomenal musicians to join us: Domenico Lancellotti (the +2's, drummer with Gilberto Gil and brilliant artist in his own right), Andre Siqueira (incredible percussionist and member of Ivan Lins' band) and the magical Manoel Cordeiro, mercurial guitarist from Belem in the Amazon Delta in the far north of Brazil. Amazing musicians and wonderful people every one.”

Carwyn finished off the album with sessions in Wales (featuring Elan and Marged Rhys from Plu, Georgia Ruth Williams, Gwion Llewelyn and Aled Wyn Hughes producing) and London (with the great producer and multi-instrumentalist, Shawn Lee).

The album's title says it all,” says Carwyn. “It means 'groovy!' in Brazilian Portuguese (Caetano Veloso made an album called Joia and Wilson Simonal has an album called Joia Joia) and 'enjoy!' in Welsh. I couldn't have made a more vibrant, colourful, uplifting and downright positive album if I'd tried. JOIA!”

credits

released June 28, 2019

license

all rights reserved

tags

about

Carwyn Ellis & Rio 18 Wales, UK

contact / help

Contact Carwyn Ellis & Rio 18

Streaming and
Download help

Report this album or account

Track Name: Unman
Mewn twnnel hir
Rwy’n cyfro tir
Mewn twnnel hir

Symyd yn glou
Dim lle i droi
Symyd yn glou

Mae’r golau’n dod
Sdim byd yn bod
Mae’r golau’n dod

Mae hyn yn glir
Ydy, mae’n wir
Mae hyn yn glir

Does gen i’m amser rwan
Rwy ar fy ffordd i unman

Fi’n bwrw mlaen
Cyflymder sain
Rwy’n bwrw mlaen

Fflamau o dân
Mwg ym mhob man
Fflamau o dân

Sai moyn mynd nôl
I’r gorffenol
Sai moyn mynd nôl

Ffili stopio
Suddo neu nofio
Methu stopio

Rwy’n itha siwr o’m cyfeiriad
Rwy ar yn ffordd i unman

Unman Unman
Fi’n mynd i unman yn glou

Mae’n agos nawr
Y gofod mawr
Mae’n agos nawr

Mae’r golau’n dod
Sdim byd yn bod
Mawr golau’n dod

Mewn twnnel hir
Rwy’n cyfro tir
Mewn twnnel hir

Mae hyn yn clir
Ydy, mae’n wir
Mae hyn yn glir

Does gen i’m amser rwan
Rwy ar fy ffordd i unman

Rwy’n itha siwr o’m cyfeiriad
Rwy ar yn ffordd i unman
Track Name: Tywydd Hufen Iâ
Dychmygwch brynhawn perffaith yn yr hâf
O dan yr awyr lâs
Mae’n hyfryd ym mhob man a heulog
A phawb yn aros mas

Lleisiau plant hapus a gwylanod
Yw cyfeiliant y daith
A’r tonnau yn torri wrth gyrraedd
Tywod aur y traeth

Yr hyn sy’n gwneud y byd i droi
A’n gwneud ni i deimlo’n dda
Sdim byd yn well ar ddiwrnod ffein
Mewn tywydd hufen iâ

Chi’n nofio am sbel, wedyn mynd adre
I eistedd yn yr ardd
A’ch ffrindiau o’ch cwmpas yn chwerthin,
A mwynhau’r diwrnod braf

Diod yn eich llaw, a’r haul yn mynd lawr
Does n’am llawer gwell na hyn
A dyma’r ffordd orau i orffen
Dydd delfrydol, fy ffrind

Yr hyn sy’n gwneud y byd i droi
A’n gwneud ni i deimlo’n dda
Sdim byd yn well ar ddiwrnod ffein
Mewn tywydd hufen iâ
Track Name: Dant Melys
Dim ond tamaid bach
Jest y pishyn lleia rwy’n moyn
Digon i gael blas
Neu faint bynnag ti’n fodlon rhoi
Mae gen i awydd
Sy’n naturiol
Rho beth i mi nawr
Gall hyn fod yn ddifrifol

Sdim dewis da fi
Pweris yw hi
Dant melys sgen i

Ble mae’r pethau da?
Fi’n ffili ffeindio nhw yn un man
Fi’n gwybod bo nhw’ ‘ma
Nai chwilio nes bod nhw'n troi lan
Ie, mae’n angen
Sy ddim yn ddelfrydol
Byth yn dod i ben
Gorfod bwydo’r diafol

Mae’n ddansheris i fi
Truenis rili
Dant melys sgen i

Busgien neu gacen
Switsen neu deisen
Loshynnen neu bibren
Synne’n i gacen

Dim ond tamaid bach
Jest y pishyn lleia rwy’n moyn
Digon i gael blas
Neu faint bynnag ti’n fodlon rhoi

Synne’n i gacen
Licen i gacen
Track Name: Duwies Y Dre
A ydw i’n gweld
Neu ydw i’n breuddwydio
Y ferch yna
Y hyfryta

Ti’n gwybod beth?
Sgipiodd nghalon i guriad
Pan welais hi
Yn cerdded heibio fi

Mae’n gwneud i’r geiriau hyn
I deimlo’n ddiystyr
Duwies y dre
Duwies y dre

Mae’n anodd
I ganolbwyntio
Ar unrhywbeth
Mae’i mor brydferth

Mae pob peth
Amdani’n berffaith
Sdim byd o’i le
Gyda duwies y dre

Dyw canu’r alaw hyn
Ddim yn camharu â hi
Duwies y dre
Duwies y dre

A pwy ‘dy’r un mor lwcus?
A mor ffodus i fod ‘da hi?
Mae’n rhaid bod nhw’n rhyw fath o dduw
I fod ‘da un fel hi

Yn ôl y sôn
Mae ganddi gariad
Yn ôl y sôn
Yn ôl y sôn
Track Name: Gwên
Gwenu yn y bore
Disgleirio fel yr haul
Dihuno yn y dwyrain
Disgyn fel y dail

Gwenu yn fy meddwl
A’m llygaid i ar gai
Byth yn ei cholli
Dal i barhau

Gwên

Ei gwen sydd yn yr awyr
Clîr fel golau dydd
Mae wastad yn gwenu
Mae wrthi o hyd

Ei gwen sy yn y pellder
Ei gweld hi’n agosau
Gweld hi mewn bob ffenest
Agored neu ar gau

Gwên

Gwenu yn y gwely
Gwenu trwy’r dydd heddi
Gwenu ar y teli
Ei gwen hi byth yn benu

Gwen fawr ar ei gwyneb
Sy’n cadw’r byd i droi
Os na fydd e yna
Na be fi ishe rhoi

Gwelir yn fy nghalon
Pob eiliad o’r dydd
Mae gwên hi fel yr enfys
Sy’n lliwio fy myd

Gwên
Track Name: Olion
Hen olion
O amser maeth yn ol
Ysbrydion
A ddaeth yn ol

Teimladau
Rhywun arall
Meddyliau
Rhwy’n ffili deallt

Ysbrydion hehe
Yn yr olion hehe

Gwynebau
Yn syllu arnai
O’r lluniau
O’m blaen

Hanesion
Y tudalenau
Ystyron
Yn aneglir

Ysbrydion hehe
Yn yr olion hehe

Dadcu Dadcu dewch mas o’r ty
I weld jinop ar gefn y ci

Lleisiau
Ar yr awel
Adleisio’n
Fwyn a thawel

Y sgrifen
Ar y waliau
Yn fy nenu
I’r dyddiau gynt

Ysbrydion hehe
Yn yr olion hehe
Track Name: Ymosodwyr Anweledig
Pwy sy’n sgwennu’r pethau cas
Heb fynd mas o’i stafell wely?
Taflu geiriau fel saethau at waliau pobl eraill
Wastad dienw neu ffugenw, mae’n anodd i’w ffeindio nhw
Pobl ofnus ond peryglus os ti’n rhoi sylw iddyn nhw

Oes ganddyn nhw reolau arbennig?
Dim byd i’w roi, gwell i’w osgoi yr Ymysodwyr Anweledig

Mae wastad yn bastad i glywed amdanynt
Yn brifo pobl ddiniwed drwy ryw fath o helynt
Sdim llawer o bwer i stopio nhw eto
Gobeithio mi ddaw rhywbeth rhyw bryd, ryw dro

Oes ganddyn nhw reolau arbennig?
Dim byd i’w roi, gwell i’w osgoi yr Ymysodwyr Anweledig

Yn byw mewn amgylchfyd anhysbys, anghysbell
Eu syniadau dieflig cynddrwg ag unrhyw beth
Tyfu mwy a mwy mewn niferoedd dros y dyddie
Mae’n arwydd o’r amser, rhaid imi gyfaddef

Oes ganddyn nhw reolau arbennig?
Dim byd i’w roi, gwell i’w osgoi yr Ymysodwyr Anweledig
Track Name: Hen Beth Cas
Wedi cael ei ddala
A’i fysedd yn y til
Roedd yn eitha amlwg
Ddim lot o sgil

Dim byd yn digwydd
Ar ol y ffaith
Anghofia y drosedd
Cer nol i’r gwaith

Dyma be sy’n digwydd
Os na ti’n edrych mas

Hen beth cas!
Na hen beth cas
Dyma ragflas
O’r hen beth cas

Watsha dy gefn
Mae lladron byty’r lle
Gall dwgin ddigwydd
Sdim dal pryd na ble

Bydd neb yn cael ei gosbi
‘Llwch chi anghofio ‘ny
Pawb yn rhy brysur,
Fel’na mae’i heddi

Dyma be sy’n digwydd
Os na ti’n edrych mas

Hen beth cas!
Na hen beth cas
Dyma ragflas
Am yr hen beth cas
Hen beth cas!
Na hen beth cas
Gwell edrych mas
Am yr hen beth cas
Track Name: Diolch Amdani
Mae ganddi ffordd
O wneud pethau i ddigwydd
I weld o safbwynt newydd
Mae ganddi ffordd

Mae gyda’i steil
Unrhyw amser chi’n gweld hi
Sdim ots ta ble mae hi
Mae ganddi steil

Ni’n lwcus i alw hi’n ffrind
A hapus i feddwl boi’n mynd
I fod yna i ni
Diolch amdani

Mae’n gallu
Rhoi gwreiddiau lawr mewn llefydd
A tynnu bobl at ei gilydd
Mae’n gallu

A ni’n lwcus i alw hi’n ffrind
A hapus i feddwl boi’n mynd
I fod yna i ni

Diolch amdani
Am dy gefnogaeth
Obrigado
Am dy garedigrwydd
Obrigado
Am yr ysbrydoliaeth
Obrigado
Am dy gwmni di
Obrigado
Am y cyfle hyn
Obrigado
A’r holl gyfleoedd
Obrigado
Am rhoi ni gyda’n gilydd
Obrigado
Am yr eiliad hon
Obrigado Chrissie

If you like Carwyn Ellis & Rio 18, you may also like: