more from
Agati
We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.
/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  Purchasable with gift card

    £8 GBP  or more

   

 • CD
  Compact Disc (CD) + Digital Album

  Includes unlimited streaming of Joia! via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Sold Out

 • JOIA! Vinyl LP
  Record/Vinyl + Digital Album

  Includes unlimited streaming of Joia! via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Sold Out

1.
Unman 04:29
Mewn twnnel hir Rwy’n cyfro tir Mewn twnnel hir Symyd yn glou Dim lle i droi Symyd yn glou Mae’r golau’n dod Sdim byd yn bod Mae’r golau’n dod Mae hyn yn glir Ydy, mae’n wir Mae hyn yn glir Does gen i’m amser rwan Rwy ar fy ffordd i unman Fi’n bwrw mlaen Cyflymder sain Rwy’n bwrw mlaen Fflamau o dân Mwg ym mhob man Fflamau o dân Sai moyn mynd nôl I’r gorffenol Sai moyn mynd nôl Ffili stopio Suddo neu nofio Methu stopio Rwy’n itha siwr o’m cyfeiriad Rwy ar yn ffordd i unman Unman Unman Fi’n mynd i unman yn glou Mae’n agos nawr Y gofod mawr Mae’n agos nawr Mae’r golau’n dod Sdim byd yn bod Mawr golau’n dod Mewn twnnel hir Rwy’n cyfro tir Mewn twnnel hir Mae hyn yn clir Ydy, mae’n wir Mae hyn yn glir Does gen i’m amser rwan Rwy ar fy ffordd i unman Rwy’n itha siwr o’m cyfeiriad Rwy ar yn ffordd i unman
2.
Dychmygwch brynhawn perffaith yn yr hâf O dan yr awyr lâs Mae’n hyfryd ym mhob man a heulog A phawb yn aros mas Lleisiau plant hapus a gwylanod Yw cyfeiliant y daith A’r tonnau yn torri wrth gyrraedd Tywod aur y traeth Yr hyn sy’n gwneud y byd i droi A’n gwneud ni i deimlo’n dda Sdim byd yn well ar ddiwrnod ffein Mewn tywydd hufen iâ Chi’n nofio am sbel, wedyn mynd adre I eistedd yn yr ardd A’ch ffrindiau o’ch cwmpas yn chwerthin, A mwynhau’r diwrnod braf Diod yn eich llaw, a’r haul yn mynd lawr Does n’am llawer gwell na hyn A dyma’r ffordd orau i orffen Dydd delfrydol, fy ffrind Yr hyn sy’n gwneud y byd i droi A’n gwneud ni i deimlo’n dda Sdim byd yn well ar ddiwrnod ffein Mewn tywydd hufen iâ
3.
Dant Melys 03:28
Dim ond tamaid bach Jest y pishyn lleia rwy’n moyn Digon i gael blas Neu faint bynnag ti’n fodlon rhoi Mae gen i awydd Sy’n naturiol Rho beth i mi nawr Gall hyn fod yn ddifrifol Sdim dewis da fi Pweris yw hi Dant melys sgen i Ble mae’r pethau da? Fi’n ffili ffeindio nhw yn un man Fi’n gwybod bo nhw’ ‘ma Nai chwilio nes bod nhw'n troi lan Ie, mae’n angen Sy ddim yn ddelfrydol Byth yn dod i ben Gorfod bwydo’r diafol Mae’n ddansheris i fi Truenis rili Dant melys sgen i Busgien neu gacen Switsen neu deisen Loshynnen neu bibren Synne’n i gacen Dim ond tamaid bach Jest y pishyn lleia rwy’n moyn Digon i gael blas Neu faint bynnag ti’n fodlon rhoi Synne’n i gacen Licen i gacen
4.
Duwies Y Dre 03:37
A ydw i’n gweld Neu ydw i’n breuddwydio Y ferch yna Y hyfryta Ti’n gwybod beth? Sgipiodd nghalon i guriad Pan welais hi Yn cerdded heibio fi Mae’n gwneud i’r geiriau hyn I deimlo’n ddiystyr Duwies y dre Duwies y dre Mae’n anodd I ganolbwyntio Ar unrhywbeth Mae’i mor brydferth Mae pob peth Amdani’n berffaith Sdim byd o’i le Gyda duwies y dre Dyw canu’r alaw hyn Ddim yn camharu â hi Duwies y dre Duwies y dre A pwy ‘dy’r un mor lwcus? A mor ffodus i fod ‘da hi? Mae’n rhaid bod nhw’n rhyw fath o dduw I fod ‘da un fel hi Yn ôl y sôn Mae ganddi gariad Yn ôl y sôn Yn ôl y sôn
5.
Gwên 04:15
Gwenu yn y bore Disgleirio fel yr haul Dihuno yn y dwyrain Disgyn fel y dail Gwenu yn fy meddwl A’m llygaid i ar gai Byth yn ei cholli Dal i barhau Gwên Ei gwen sydd yn yr awyr Clîr fel golau dydd Mae wastad yn gwenu Mae wrthi o hyd Ei gwen sy yn y pellder Ei gweld hi’n agosau Gweld hi mewn bob ffenest Agored neu ar gau Gwên Gwenu yn y gwely Gwenu trwy’r dydd heddi Gwenu ar y teli Ei gwen hi byth yn benu Gwen fawr ar ei gwyneb Sy’n cadw’r byd i droi Os na fydd e yna Na be fi ishe rhoi Gwelir yn fy nghalon Pob eiliad o’r dydd Mae gwên hi fel yr enfys Sy’n lliwio fy myd Gwên
6.
Olion 03:42
Hen olion O amser maeth yn ol Ysbrydion A ddaeth yn ol Teimladau Rhywun arall Meddyliau Rhwy’n ffili deallt Ysbrydion hehe Yn yr olion hehe Gwynebau Yn syllu arnai O’r lluniau O’m blaen Hanesion Y tudalenau Ystyron Yn aneglir Ysbrydion hehe Yn yr olion hehe Dadcu Dadcu dewch mas o’r ty I weld jinop ar gefn y ci Lleisiau Ar yr awel Adleisio’n Fwyn a thawel Y sgrifen Ar y waliau Yn fy nenu I’r dyddiau gynt Ysbrydion hehe Yn yr olion hehe
7.
Pwy sy’n sgwennu’r pethau cas Heb fynd mas o’i stafell wely? Taflu geiriau fel saethau at waliau pobl eraill Wastad dienw neu ffugenw, mae’n anodd i’w ffeindio nhw Pobl ofnus ond peryglus os ti’n rhoi sylw iddyn nhw Oes ganddyn nhw reolau arbennig? Dim byd i’w roi, gwell i’w osgoi yr Ymysodwyr Anweledig Mae wastad yn bastad i glywed amdanynt Yn brifo pobl ddiniwed drwy ryw fath o helynt Sdim llawer o bwer i stopio nhw eto Gobeithio mi ddaw rhywbeth rhyw bryd, ryw dro Oes ganddyn nhw reolau arbennig? Dim byd i’w roi, gwell i’w osgoi yr Ymysodwyr Anweledig Yn byw mewn amgylchfyd anhysbys, anghysbell Eu syniadau dieflig cynddrwg ag unrhyw beth Tyfu mwy a mwy mewn niferoedd dros y dyddie Mae’n arwydd o’r amser, rhaid imi gyfaddef Oes ganddyn nhw reolau arbennig? Dim byd i’w roi, gwell i’w osgoi yr Ymysodwyr Anweledig
8.
Hen Beth Cas 03:59
Wedi cael ei ddala A’i fysedd yn y til Roedd yn eitha amlwg Ddim lot o sgil Dim byd yn digwydd Ar ol y ffaith Anghofia y drosedd Cer nol i’r gwaith Dyma be sy’n digwydd Os na ti’n edrych mas Hen beth cas! Na hen beth cas Dyma ragflas O’r hen beth cas Watsha dy gefn Mae lladron byty’r lle Gall dwgin ddigwydd Sdim dal pryd na ble Bydd neb yn cael ei gosbi ‘Llwch chi anghofio ‘ny Pawb yn rhy brysur, Fel’na mae’i heddi Dyma be sy’n digwydd Os na ti’n edrych mas Hen beth cas! Na hen beth cas Dyma ragflas Am yr hen beth cas Hen beth cas! Na hen beth cas Gwell edrych mas Am yr hen beth cas
9.
Undiú 04:14
10.
Mae ganddi ffordd O wneud pethau i ddigwydd I weld o safbwynt newydd Mae ganddi ffordd Mae gyda’i steil Unrhyw amser chi’n gweld hi Sdim ots ta ble mae hi Mae ganddi steil Ni’n lwcus i alw hi’n ffrind A hapus i feddwl boi’n mynd I fod yna i ni Diolch amdani Mae’n gallu Rhoi gwreiddiau lawr mewn llefydd A tynnu bobl at ei gilydd Mae’n gallu A ni’n lwcus i alw hi’n ffrind A hapus i feddwl boi’n mynd I fod yna i ni Diolch amdani Am dy gefnogaeth Obrigado Am dy garedigrwydd Obrigado Am yr ysbrydoliaeth Obrigado Am dy gwmni di Obrigado Am y cyfle hyn Obrigado A’r holl gyfleoedd Obrigado Am rhoi ni gyda’n gilydd Obrigado Am yr eiliad hon Obrigado Chrissie

about

Carwyn has spent much of the last two years touring the world as a sideman with the Pretenders, and it was Chrissie Hynde herself who noticed how many records he was buying while on tour in South America in early 2018 and suggested he make a Latin-flavoured Welsh language album.

“I've been a big fan of Brazilian music for many years now, having been introduced to the music of Joao Gilberto initially, and then via him to Baden Powell, Vinicius de Moraes, Quarteto Em Cy (my favourite vocal group) and eventually a multitude of other wonderful artists from the Bossa Nova and MPB era through the Tropicalia, Samba Soul and funk styles to the anything-goes hotbed of influences that is current Brazilian alternative music,” explained Carwyn. “The tour with the Pretenders was my first time on the continent and it had a huge impact on me.”

She then introduced him to Kassin, the legendary Brazilian producer and multi-instrumentalist. The two hit it off immediately when they met in London in the Summer of 2018, and Kassin suggested that Ellis travel to Rio to work together on an album, along with some of Rio's finest musicians. This they did, and Ellis took the resultant recordings back to Wales to add some further Welsh magic to them.

“Last October, Kassin called to tell me he had a week free in November and would I like to come to Rio to record. Yes, I said - of course! So, we had the dates. Now I just had to write something,” explained Carwyn about the start of the process of working with Kassin.

“So I rocked up in Rio last November with a batch of fresh songs, all in Welsh, and began recording with Kassin at his Audio Rebel studio. He'd assembled a team of phenomenal musicians to join us: Domenico Lancellotti (the +2's, drummer with Gilberto Gil and brilliant artist in his own right), Andre Siqueira (incredible percussionist and member of Ivan Lins' band) and the magical Manoel Cordeiro, mercurial guitarist from Belem in the Amazon Delta in the far north of Brazil. Amazing musicians and wonderful people every one.”

Carwyn finished off the album with sessions in Wales (featuring Elan and Marged Rhys from Plu, Georgia Ruth Williams, Gwion Llewelyn and Aled Wyn Hughes producing) and London (with the great producer and multi-instrumentalist, Shawn Lee).

The album's title says it all,” says Carwyn. “It means 'groovy!' in Brazilian Portuguese (Caetano Veloso made an album called Joia and Wilson Simonal has an album called Joia Joia) and 'enjoy!' in Welsh. I couldn't have made a more vibrant, colourful, uplifting and downright positive album if I'd tried. JOIA!”

credits

released June 28, 2019

Carwyn Ellis - vocals, guitars, bass, keyboards

with Rio 18:

Kassin - bass, guitar, synthesizer, percussion
André Siqueira - percussion
Manoel Cordeiro - guitars
Domenico Lancellotti - drums
Shawn Lee - drums, percussion
Elan Rhys - vocals
Marged Rhys - vocals
Nina Miranda - vocals
Georgia Ruth Williams - harp
Gwion Llewelyn - trumpet
Damian Hand - flute

Produced by Kassin, except tracks 4,5 & 8 produced by Shawn Lee
Additional production by Aled Wyn Hughes
Engineered by Mauro Araujo in Rio, Aled Wyn Hughes in Llandwrog and Pierre Duplan in London
Mixed by Shawn Lee and Pierre Duplan
Mastered by Andrea de Bernardi
Recorded at Audio Rebel in Rio de Janeiro, Stiwdio Sain in Llandwrog and The Shop Studio in London
All songs by Carwyn Ellis, except Track 9 by João Gilberto

Sleeve design by Rich Chitty
Photography by Dafydd Hughes
Logos by Cargo Maxima

license

all rights reserved

tags

about

Carwyn Ellis & Rio 18 Wales, UK

contact / help

Contact Carwyn Ellis & Rio 18

Streaming and
Download help

Report this album or account

If you like Carwyn Ellis & Rio 18, you may also like: